Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       

Welkom op de website van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)!

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk voor alle actoren werkzaam rond en geïnteresseerd in beleidsevaluatie, binnen alle beleidssectoren en bestuursniveaus.
(Meer info over het VEP...)

 Seminarie 4 juni 2018: Ex ante evaluatie  -  presentaties online !

Met verkiezingen op het lokale, Vlaamse én federale niveau voor de deur worden nieuwe beleidsperiodes en –ploegen ingeluid. En dan stelt zich ook de vraag welk beleid verkieslijk is voor de toekomst: het huidige verderzetten, bijsturen of stopzetten en/of nieuw beleid introduceren? In se is dat een politieke vraag maar administraties kunnen vanuit hun expertise en voortschrijdend inzicht ondersteuning en onderbouwing aanbieden voor keuzes. En dat doen ze ook, met omgevingsanalyses, afwegingen tussen pistes of concrete opties en uitgewerkte beleidsvoorstellen. Voor hun bijdrage aan respectievelijk regeerakkoorden of lokale beleidsprogramma’s kunnen principes en technieken van ex ante beleidsevaluatie nuttig zijn om deze oefeningen en bijdragen te versterken. In deze sessie gaan we in op theorie én praktijk.

Meer info

 Seminarie 29 november 2017: Prestatiebegroting: evolutie en belang voor beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie
  Presentaties online!

Het Vlaams Evaluatieplatform VEP organiseerde op 29 november een seminarie over prestatiebegroting en de link met beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Naast de historiek van prestatiebegroting in de praktijk vanuit internationaal perspectief, kwamen de actuele ontwikkelingen, realisaties en plannen binnen de Vlaamse overheid aan bod. Vervolgens waren er reflecties over de koppeling tussen prestatiebegroting, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Woensdag 29 november, 14u00 - 16u00, SERV, Wetstraat 34-36, Brussel

Meer info

  Seminarie 26 oktober 2017: 'Impact meten: tools en vorming' 

Interesse in in impactgericht werken en impact evalueren?
Op 26 oktober verzamelen impactzoekers- en doeners op ImpactnetwerkT, een evenement van de Sociale InnovatieFabriek. Tijdens deze dag organiseren het Vlaams Evaluatieplatform en de Sociale InnovatieFabriek tijdens die dag een open sessie over ‘Impact: tools en vorming’.

Bereiken we onze doelen? Gaat het in de goede richting? Hoe kunnen we onze impact verhogen of versnellen?
Impactevaluatie wordt onmisbaar in het totale evaluatieplaatje van beleidsmakers en organisaties. 

Het Vlaams EvaluatiePlatform nodigt je uit om kennis te maken met het aanbod rond impact van de Sociale InnovatieFabriek (o.a. www.impactwizard.eu )

Donderdag 26 oktober, 11u00 -12u30 in het Agora Learning Centre KU Leuven, Edward van Evenstraat 4, Leuven

Meer info
 

 Lees bij! Themanummer VTOM over beleidsevaluatie

Het themanummer van VTOM over beleidsevaluatie is gepubliceerd. Het bevat bijdragen van verschillende sprekers op de studiedag ‘Tien jaar beleidsevaluatie: een terug- en vooruitblik op de praktijk’, die het VEP op donderdag 17 december 2015 organiseerde. Het editoriaal en de uitleiding zijn gratis beschikbaar.

Meer info
 

 VEP-studiedag "Terug- en vooruitblik op de binnenlandse evaluatiepraktijk" 17 december 2015

PRESENTATIES ONLINE !

Het Vlaams Evaluatieplatform VEP organiseerde op 17 december 2015 een studiedag over de evolutie in de praktijk van beleidsevaluatie gedurende het voorbije decennium én de uitdagingen voor de toekomst. Voor die terug- en vooruitblik belichtten we diverse beleidssectoren die betrekking hebben op het federale of het Vlaamse beleidsniveau, zoals milieu, ruimte, onderwijs, economie, ontwikkelingssamenwerking, armoede en arbeidsmarktbeleid.

De parallelle sessies per sector werden voorafgegaan door een overkoepelende reflectie over de bestuurlijke organisatie van evaluerend werk en gevolgd door een panelgesprek met bevoorrechte getuigen.

Meer info

 Voorbije VEP-initiatieven : raadpleeg het archief!  

Het VEP organiseerde reeds verschillende workshops en ontbijtsessies. Het overzicht en bijhorende documentatie kan u blijvend raadplegen.
(Meer info over de VEP-initiatieven...)

 Lancering van het VEP (7-12-2007)

Op 7 december 2007 werd in aanwezigheid van meer dan 200 geïnteresseerden het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) officieel gelanceerd en voorgesteld in het Vlaams Parlement.
(Meer...)

 Laat het ons weten...

Contacteer het VEP voor:

- suggesties voor thema's of uw bijdrage aan VEP-initiatieven (workshops, ontbijtsessies, studiedagen)

- aankondigingen van eigen intiatieven rond beleidsevaluatie

- inhoudelijke vragen over beleidsevaluatie

- verspreiding van documentatie: nieuwe evaluatierapporten, artikels, working papers,...

- interessante weblinks

- praktische vragen

-....

 Gratis VEP-nieuwsbrief & lidmaatschap !

Blijf op de hoogte van alle intiatieven door VEP en derden op het vlak van beleidsevaluatie: workshops, ontbijtsessies, symposia, studiedagen, congressen en vorming.
Abonneer u gratis op onze VEP-nieuwsbrief en laat u desgewenst opnemen in de VEP-ledenlijst (vanaf nu online)!
(Meer over VEP-lidmaatschap...)
(Aanmelden voor de nieuwsbrief...)
(Naar de recentste nieuwsbrief...)

 
Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 1-03-2018
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven